Privacy

Dit is de privacyverklaring voor Divineheart.nl, de site die Karin Thomas gebruikt voor het delen van informatie en de uitoefening van activiteiten van haar bedrijf Divine Heart. Deze privacyverklaring geeft aan hoe Divine Heart omgaat met persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Divine Heart kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Divine Heart, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Divine Heart verstrekt. Divine Heart kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM DIVINE HEART GEGEVENS NODIG HEEFT

Divine Heart verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of uw correspondentie daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft. Daarnaast kan Divine Heart uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten (koop)overeenkomst voor de levering van (online) diensten of producten.

HOE LANG DIVINE HEART GEGEVENS BEWAART

Divine Heart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Divine Heart verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onderstaande redenen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de server van Divine Heart worden algemene bezoekergegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Divine Heart gebruikt deze informatie om de werking en de veiligheid van de website te verbeteren. Deze gegevens worden waar mogelijk geanonimiseerd en worden nooit voor marketing- en/of advertentie doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens de hieronder genoemde partijen.

GOOGLE ANALYTICS

Divine Heart maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken, en heeft hiertoe een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde(!) adres van uw computer (IP-adres, minus de laatste octet), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, u treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Divine Heart te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Divine Heart heeft hier geen invloed op. Divine Heart heeft Google expliciet geen toestemming gegeven om via Divine Heart verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, zoals Adwords of Optimize, of gegevens te delen met derde partijen.

VEILIGHEID

Divine Heart maakt ter bevordering van de veiligheid van deze website gebruik van een derde partij (Wordfence), welke maatregelen treft die vereisen dat het IP adres wordt opgeslagen. Deze wordt normaliter 90 dagen bewaard, tenzij het IP adres verband houdt met kwaadwillende requests, dan wordt het langer bewaard.

NIEUWSBRIEF

Divine Heart verwerkt uw e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven, indien u zich daarvoor heeft opgegeven, en voor geen enkel ander doel. Deze e-mailadressen zijn opgeslagen bij een derde partij (Mailchimp).

COOKIES

Een cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan deze website worden dergelijke cookies aangemaakt en geraadpleegd. Deze cookies worden door uw browser op uw computer geplaatst en worden niet door deze website opgeslagen. Cookies zijn uniek per bezoeker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden. Deze technieken hebben tot doel om het surfen op deze website gemakkelijker te maken en ervoor te zorgen dat u niet telkens dezelfde informatie hoeft in te voeren of ontvangt van de website. Verder kunnen wij op deze wijze meten hoe onze site wordt gebruikt en hoe deze nog verder kan worden verbeterd. U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Dit kunt u in uw browser instellen. Als u er voor kiest cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van deze website of andere websites die u bezoekt. Cookies kunt u via uw browser van uw computer verwijderen. Er zijn 2 soorten cookies, namelijk ‘functionele cookies’ en ‘tracking cookies’. Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Tracking cookies kunnen in zijn algemeenheid worden gebruikt voor statistische en/of advertentie doeleinden. Divine Heart gebruikt deze cookies uitsluitend voor statistische doeleinden.

BEVEILIGEN

Divine Heart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Divine Heart maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Divine Heart verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Divine Heart op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen. Divine Heart zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Divineheart.nl is een website van Divine Heart.
Divine Heart is te bereiken via https://divineheart.nl/contact

Divine Heart
Scroll naar boven