Karin Thomas

Mijn naam is Karin Thomas, ik woon in Brummen, Gelderland. Ik heb al mijn hele leven het streven gehad werkelijk vanuit mijn hart te leven, en anderen te ondersteunen in hun Hart te landen en bij Zichzelf te komen. Dat doe ik momenteel via workshops, readings en healings, en op mijn creatieve wijze via het schrijven en tekenen.

Als kind heb ik me altijd een buitenbeentje gevoeld, ik kon goed leren op school maar van sociale omgangsregels, die voor anderen zo natuurlijk leken, had ik geen kaas gegeten. Ik was liever alleen of trok op met oudere kinderen. Pas veel later ben ik gaan begrijpen dat het vooral mijn hoog sensitiviteit was, die sociaal gezien roet in het eten gooide. Ik probeerde te volgen wat er zich verbaal allemaal afspeelde terwijl mijn zintuigen andere signalen oppikte en mij in verwarring achter lieten. Vooral het voelen is altijd prominent aanwezig geweest. Bij gebrek aan onderricht op dit vlak ben ik mij gaan identificeren met de emoties die ik voelde van de mensen om me heen, ik dacht dat ze van mij waren, en heb me vaak heel ongelukkig gevoeld.

En een sterk rechtvaardigheidsgevoel had ik ook. Met mijn hart als graadmeter voelen wat zuiver en puur is en wat niet. Mijn hart is sowieso de plek van waaruit ik handel en mijn leven vorm geef.

Als kind was ik een dromer, hele fantasiewerelden creëerde ik in mijn hoofd, en schrijven en tekenen fungeerde daarbij als uitlaatklep. Ook deed ik wat mijn achternaam doet vermoeden (ongelovige Thomas), het grote levensmysterie onderzoeken. Mijn honger naar weten liet me het ene boek na het andere lezen.

Na de middelbare school heb ik een tijdje Muziekwetenschap gestudeerd. Niet dat ik een geweldig muzikaal talent bezit, een klein beetje saxofoon en piano spelen deed ik wel, maar meer omdat ik van binnen wist dat de informatie die ik op de universiteit ontvangen zou, puzzelstukjes zouden zijn om het grotere plaatje beter te kunnen begrijpen.

Rond mijn 21e jaar rolde ik het volwassen leven in, huisje, boompje, beestje, mijn leven inrichtend zoals ik dacht dat hoorde. Een baan bij een accountantskantoor, trouwen en kinderen op de wereld zetten. De jaren die volgden was ik zo gefocust op doen wat ik dacht dat van mij verlangd werd dat ik deed, dat ik het spoor bijster raakte. Twaalf jaar later wist ik niet meer wie ik was en wat ik hier kwam doen. Ik was 33 en raakte burned out.

Dit moment is een keerpunt geweest, een vertrekpunt van waaruit ik mezelf ben gaan herontdekken. Met vier dochters als spiegel ging dit in een rap tempo. Juist door het observeren van de meisjes werd ik geconfronteerd met mijn schaduwzijde en door te zien wat er zich voor mijn neus afspeelde, heb ik vele jasjes uit kunnen trekken om te komen tot wie ik in de kern ben.

Op mijn 33e levensjaar blies ik mijn ontdekkingsreis naar de grote mysteries nieuw leven in en ging op zoek naar hoe ik mijn hart en hoofd met elkaar kon verbinden, ik wilde weten wat ik voelde. Enerzijds leerde ik mijn innerlijke kracht en kwaliteiten kennen, de hoog sensitiviteit, mijn hartekracht en mijn creativiteit. Anderzijds vulde ik mijn hoofd met alle informatie die ik vinden kon over kwantum fysica, geometrie, licht, geluid, bewustzijn en vele andere uiteenlopende wetenschappelijke en spirituele onderwerpen, om maar helder te krijgen hoe leven zichzelf schept. Toch bleef er een scheiding tussen mijn hart en mijn hoofd bestaan. Pas na verschillende reizen naar onder andere Egypte en Engeland en het beleven van geometrie door met vormen te gaan spelen, zakte de kennis van mijn hoofd naar een helder weten en voelen in mijn hart. Ik werd één met de vormen die mijn menszijn aangenomen had.

Op een avond raakte ik in gesprek met mijn destijds elfjarige oudste dochter. We wisselden ideeën uit over de grote levensvragen en ik vertelde haar over al die onderwerpen die mij zo intrigeerde. Tot mijn grote verbazing begreep ze wat ik haar vertelde en meer nog (misschien ook omdat ze wat langer op mocht blijven), ze stelde vragen en bleef vragen stellen. Dit deed mij inzien dat er vast veel meer kinderen zijn die met soortgelijke vragen zitten die ze graag beantwoord zien. Dus ging ik op zoek naar een manier om zoveel mogelijk kinderen te kunnen bereiken. Al snel kwam ik uit bij mijn andere kwaliteit: schrijven. En zo was het idee geboren om alle informatie te verpakken in een spannend avontuur. Een mysterieuze ontdekkingsreis die de kinderen ervaringsgewijs laat zien hoe licht, geluid, geometrie en bewustzijn samenspelen, hoe alles in werkelijkheid één is. Het boek ‘Isa en Max en het vliegende skateboard’ zag het daglicht.

Sinds het verschijnen van het boek ben ik ook workshops gaan geven over de Levensbloem en heilige geometrie en heb ik een tijdje beelddenkende dyslectische kinderen begeleid als ‘Ik leer anders’ coach.

In januari 2012 ontving ik een email van ene Maxim Lazet met de boodschap ‘Ik heb gehoord dat wij tweelingstralen zijn. Voel maar wat je erbij voelt.’ Op het moment dat ik deze woorden las, sloeg mijn hart over en begon sneller te kloppen. Een vriendin van Maxim had van haar gidsen te horen gekregen dat ik zijn tweelingstraal zou zijn. Een week later ontmoetten we elkaar voor het eerst en tijdens een omhelzing klikten onze harten als één groot hart in elkaar waardoor er een explosie van hartenlicht voelbaar werd. Kort daarna werden we geliefden. Tijdens de herfstequinox van 2012 zijn we tot onze verrassing in een spiritueel-energetisch huwelijk getreden, geïnitieerd door Spirit, in een Maria kerk in Rome en met de zegening van Moeder Maria.

Vooral de eerste jaren van ons samenzijn zijn een rollercoaster aan spirituele ervaringen en groei in bewustzijn geweest. Als tweelingstralen is niet alleen de liefde groots en onvoorwaardelijk, ook zijn we elkaars ultieme spiegel. We hebben veel samen gemediteerd en hogerdimensionale delen van onszelf kunnen gronden en belichamen. Inmiddels belichamen we beiden onze I AM Aanwezigheid, en zijn we beiden volledige belichamingen van onze Geascendeerde Meester Zelven. Deze hogerdimensionale delen van onszelf werken ook in de hogere dimensies nauw samen.

We ontdekten dat we samen vele levens als spiritueel bewuste partners op aarde hebben geleefd, onder andere in Atlantis, Egypte, India, Malta en Midden Amerika. Door deze levens te lezen en te helen kon ik spirituele gaven uit die levens herinneren en integreren in mijn huidige leven. Sinds ons samenzijn zijn mijn heldere vermogens verder open gegaan en heb ik mijn reading kwaliteiten ontwikkeld.

Naast het uitwerken van onze persoonlijke stukken hebben we veel planetair lichtwerk verricht, in stilte en anonimiteit, in samenwerking met de Geascendeerde Meesters, Aartsengelen, Elohim, Buitenaardsen, Draken en Natuurwezens. We zijn betrokken geweest in de december 2012 transitie, de verankering en bescherming van de Diamanten Straal op Aarde, de herverbinding met de Bron, de gronding van Goddelijke Waarheid, de gronding van het Kosmisch Christuskind, het mogelijk maken van belichaming van de ziel, de beweging door de 4e dimensie heen, de ontmanteling van de 3D Matrix, en de geboorte van de 5D Aarde. We hebben pioniersrollen vervuld in het onszelf bevrijden van de Matrix, en kregen daarbij voortdurend vele duale krachten en 4D technologie op ons dak die dit wilden verhinderen. Vaak speelde in ons werk onze tweelingstraal hartverbinding een doorslaggevende rol als we donkere velden moesten doorbreken, maar uiteindelijk bleek er geen enkel duaal wezen bestand tegen deze liefdeskracht. Soms reisden we af naar de “Heart of Darkness” om iets om te zetten, en daar werd onze liefdeskracht behoorlijk op de proef gesteld, met een flinke druk op onze hartchakra’s en fysieke harten. Buiten onze gidsen en Hogere Zelven, heeft vooral Aartsengel Michaël een grote, begeleidende en aansturende rol gespeeld in onze meditaties. Bij grote mijlpaal activaties en initiaties lieten onze Elohim zelven zich zien.

In juni 2021 gaf Spirit aan dat het tijd was om uit de anonimiteit te treden en healings en workshops te gaan geven. Hierin werd benadrukt vooral gebruik te maken van onze tweelingstraal hartsverbinding in onze activiteiten, en dat is de basis in zowel onze afstandshealings als in onze workshops. Daarnaast geef ik ook readings, in onze praktijk en online.

Het collectieve ascensieproces, het Aarde experiment, is reeds een groot succes, en vele ogen door de kosmos heen zijn momenteel op de Aarde gericht. Het Licht heeft gewonnen, de Aarde en de mensen die zichzelf hebben getransformeerd, zijn aan het ascenderen, daarin is geen weg meer terug. Wat nu nog resteert de komende jaren, is het ondersteunen van het gedeelte van de wereldbevolking dat zich nog niet bewust heeft geopend voor de spirituele werkelijkheid en de mogelijkheid van ascensie naar de 5e dimensie. Er zal de komende jaren ontzettend veel gaan veranderen, afgedwongen door het toenemende Licht, en in deze jaren zal er veel behoefte zijn aan balancering, healing en frequentieverhoging. Vele lichtwerkers zullen hiertoe geroepen worden door Spirit, en ook wij zullen hierin ons steentje met liefde en overgave bijdragen.

Karin Thomas

Divine Heart
Scroll naar boven