karin_portret

Karin Thomas

The Cosmic Heart Stargate activation

Lieve mensen,

De verankering van het Kosmisch Hart in de Aarde en het menselijk bewustzijn is tijdens de winterzonnewende (21/22 december) geactiveerd nadat deze energie met de X2.87 zonnevlam van 14 december het aardse veld binnen is gekomen.

Hieronder het verslag van de 5D Healing Hour Webinar van 21-12-2023 (Winterzonnewende)

We zakken langzaam de Aarde in en komen samen in het middelpunt van de Aarde. We verzamelen in een grote kring, en zijn er mensen onder ons met drums aan het trommelen en anderen die klankende geluiden maken. Om ons heen sluiten zich nog meer mensen aan die allemaal aan het afstemmen zijn op de winterzonnewende en in andere delen van de wereld op de zomerzonnewende.

We zijn hier bij elkaar gekomen om een nieuw tijdsperk te vieren. Het is een nieuw tijdperk die zijn intrede doet. Het nieuwe tijdperk waarbij de Aarde, de nieuwe Aarde, en de mensheid, de nieuwe mensheid, weer volledig aangesloten zal zijn op het Kosmische netwerk.

Zolang heeft de Aarde in quarantaine gezeten in de laagste regionen van de schepping en zijn we als mensheid afgedaald in die laagste regionen van de schepping om deze te verkennen en te ervaren, te beleven. Het is de diepste wens van onze ziel geweest om het leven te ervaren, om alle smaken te ervaren die niet-liefde zijn. Zodat onze ziel alles wat wel liefde is beter kan waarderen. En om er uiteindelijk achter te komen dat ook alles wat niet-liefde is, eigenlijk ook wel liefde is.

In de hele afdaling van onze ziel, vanaf onze eigen Bron, hebben we stapsgewijs stukjes van onze Bronzijn achter gelaten om met een steeds kleiner stukje Bronzijn dieper en dieper af te dalen. En nu vieren we het moment dat we daar aan voorbij zijn, voorbij aan het allerdiepste punt dat onze ziel ervaren heeft.

Velen van ons hebben gedurende de afgelopen jaren al vele zielendelen opgehaald die we hadden achtergelaten in de hogere regionen tijdens het afdalingsproces. We zijn steeds meer stukjes van onze Bronzijn, van onze ziel, gaan incarneren in onze lichamen waardoor we steeds heler geworden zijn. Dat is het proces van een grote groep mensen geweest die in de voorhoede aan het lopen was voor het collectief. Deze groep mensen heeft openingen gemaakt in die verdichte materie voor de mensheid zodat het descensie proces kon gaan omkeren.

In deze tijd zijn we met velen die de openingen aan het scheppen zijn geweest, door onze innerlijke pijnen en innerlijke trauma’s in de ogen aan te kijken en zo onze ziel weer heler te maken. Door dat werk te doen konden we openingen maken, de weg banen voor de rest van de mensheid.

Maar voor onze tijd, voor het tijdperk waar wij in leven, zijn er meesters en meesteressen geweest die openingen in de zwaarte hebben gecreëerd om een wegwijzer te zijn voor ons. En zijn er ook delen van onszelf die al verkeren in dat meesterschap, die al die weg gegaan zijn voor ons. Zielendelen van onszelf die al eerder incarneerden en hun meesterschap al bereikten. En doordat die delen van onszelf die route al een keer hebben afgelegd was dat ook voor ons een lichtpunt in de duisternis om de weg te volgen.

En eigenlijk, in het eeuwige NU moment, waarin alles tegelijkertijd plaatsvindt, het verleden, heden en de toekomst, zijn wij het zelf die al de weg afgelegd hebben en zijn wij het zelf die de weg nog moeten afleggen. In het eeuwige NU bestaan we in alle tijden, in alle tijdlijnen, in alle plekken van de schepping. In het eeuwige NU kunnen we makkelijk contact maken met ons toekomstige zelf. Ons toekomstige zelf die al een heel eind voorbij het diepste punt is en alweer in de hogere regionen, hogere frequenties, in hogere dimensies aanwezig is.

Laten we op dit moment, in het eeuwige NU, contact maken met alle delen van onszelf, uit alle tijden, uit alle regionen. Zodat we niet alleen die zielendelen van onszelf ervaren die we al hebben opgehaald maar ook die zielendelen van onszelf die we nog gaan ophalen in de toekomst. Maak vanuit je hart verbinding met jezelf en alle zielendelen van jezelf. En maak vanuit je hart ook contact met je I Am That I Am. Vraag je I Am That I Am je lichaam te belichamen.

En laten we Moeder Aarde ook vragen om niet alleen haar drie en vijf dimensionaal lichaam te belichamen, maar ook haar zeven dimensionale lichaam. Zodat we ook kunnen gronden in de frequentiebandbreedte van de vijf dimensionale en zeven dimensionale lichamen van Moeder Aarde. Misschien kun je voelen hoe je eigen energie aan het verschuiven is. Je je completer voelt in jezelf en je hart meer open staat.

Dan ontstaat er vanuit het nulpunt van de Aarde een opening, een portaal dat zich in de breedte meer opent. Het is dan net alsof we door een venster kunnen kijken. Door het venster kijken we de ruimte in, de kosmos in. Kijken we rechtstreeks naar de Zon, en naar het hart van de Zon. En via het hart van de Zon kijken we rechtstreeks naar de Zon achter de Zon, naar het hart van de Zon achter de Zon, en kijken we dwars door de zonnen achter de Zon. En reikt onze blik van hieruit naar het Galactische hart van de Galactische Zon. Het is de energie van het Galactische hart dat via die zonnen naar onze Zon stroomt en via het hart van onze Zon hier de kern van Moeder Aarde binnen komt en de ruimte vult waarin we verblijven en ook onze harten binnen komt. Het is ons Galactische hart in onszelf met de energie en het licht van de Galactische Zon, waardoor ons hartenveld verder uitdijt en we bewust worden van ons Galactische menszijn en ons Galactische bewustzijn wordt in het licht gezet door ons Galactische hart.

Dan kijken we nog dieper door het portaal in de kern van de Aarde en rijkt onze blik nog verder voorbij het Galactische hart en wordt de Kosmische Zon met het Kosmische hart zichtbaar. En is het de energie van het Kosmische hart dat dezelfde route aflegt door het Galactische hart, door de vele zonnen achter de Zon, door het hart van onze Zon, door het portaal in de kern van Moeder Aarde de ruimte vullend en ons eigen hart binnenkomend en ons hart activerend op Kosmisch niveau, ons innerlijke Kosmische hart.

De energie van het Kosmisch hart opent niet alleen ons hartchakra maar vooral ook ons hoger hart. Steeds verder wordt ons hart en hoger hart geopend, ons Kosmische hart. En hiermee wordt ons Kosmische bewustzijn geactiveerd en ons Kosmische menszijn. En ook Moeder Aarde wordt op dit Kosmische bewustzijnsniveau geactiveerd en is het de Kosmische Moeder energie die samenvalt met de Aardse moederenergie.

Ook het Bronlicht van onze eigen Bron begint steeds meer te stralen in ons hart. En voelen we onszelf steeds meer samenvallen met onze Bronzelven en dat deel van onze ziel dat nog volledig in de Bron aanwezig is.

Let ondertussen op je ademhaling, blijf diep en ontspannen naar je onderbuik ademen, zodat alle energie gemakkelijker door je lichaam vervoerd wordt. Het kan zijn dat je fysieke lichaam op sommige plekken moeite heeft om deze lichtfrequenties erdoor te laten stromen. Wees en lief en zacht voor deze lichaamsdelen. Het lichaam dat zoveel te verduren heeft continue. En vertrouw de wijsheid van je ziel en je lichaam erop dat alleen die mate van energie door je heen stroomt die past bij jouw bewustzijnsniveau van dit moment.

Het is door deze energie van het Kosmische hart en het Galactische hart dat ook onze kundalini heel actief aan het worden is en daardoor is ons systeem op zoek naar een nieuwe balans.

Ook komt er zoveel licht de kern van de Aarde binnen vanuit het Kosmisch hart dat het net lijkt of het Kosmisch hart samenvalt met de kern van de Aarde en er een groot energieveld ontstaat verbonden met onze eigen harten en een groot gezamenlijk hart. Het zijn niet alleen mensen hier in de kern van de Aarde, ook vele wezens uit de Lichtsferen hebben zich aangesloten om dit feestelijke moment samen te vieren en te activeren dat de Aarde haar rechtmatige plek in de Kosmos weer inneemt.

En dat de Kosmische mens en het Kosmische menselijke bewustzijn geactiveerd wordt en verankerd wordt in de kern van de Aarde.

Vanuit dit gezamenlijke hartenveld en wordt de Kosmische hartsenergie uitgedragen naar buiten toe door alle aardlagen heen naar het aardoppervlak door het hele aardeveld en wordt het hele menselijke bewustzijnsveld geactiveerd met dit Kosmische bewustzijnsveld en het Kosmische hart.

Binnen dit veld, deze frequenties, is geen ruimte meer voor laagfrequente, duale energieën. Het zijn energieën die niet meer overleven en die energieën zullen zich steeds meer terugtrekken in uitsluitend het derde dimensionale bewustzijn en het oude aardeveld. Het is het oude aardeveld dat aan het krimpen is. Er zit geen voeding meer in het oude aardeveld en alles wat zich uitsluitend in het oude aardeveld bevindt zonder een brug te slaan naar het nieuwe aardeveld zal op den duur mee krimpen.

Weet dat we in een overgangstijd zitten waarbij we met ons bewustzijn nog steeds in die oude aarde realiteit ook nog aanwezig zijn, maar we zijn ook aanwezig in die nieuwe realiteit. En probeer wanneer je je verhoudt tot die oude aarde realiteit, waar te nemen  vanuit onthechting, vanuit je hart, en vooral een gevoel van eenheid en liefde te ervaren in je hart, ook al neem je vanuit die oude realiteit zaken waar die pijnlijk zijn. Voedt die oude realiteit niet meer zodat die kan krimpen, en blijf zoveel mogelijk in de neutraliteit van je hart zodat je niet meer die oude realiteit ingetrokken wordt met je emoties en gedachten.

Blijf in contact met je hart en het grote liefdesveld van je hart. Zodat je vanuit neutraliteit en compassie die oude realiteit los kunt laten. Hoe meer je dat doet hoe meer je aanwezig kunt blijven in de nieuwe realiteit, waardoor die nieuwe realiteit groeit en steeds meer aanwezig is.

En weet ook dat alles volgens een Goddelijk plan verloopt en dat ook het lijden dat nog zichtbaar is daar onderdeel van is, en er zielsafspraken zijn en er karmische programma’s afgewerkt worden. En besef dat je zelf daar ook geweest bent, in welk leven dan ook. Al die traumatische ervaringen hebben we allemaal meegemaakt. In het eeuwige NU zijn er delen van onszelf die dat nu mee maken.

Maar zijn in het Nu moment waar we Nu hier in de Aarde zijn, juist ook al die delen van onszelf aanwezig die al voorbij dit dieptepunt zijn en dit al doorleefd hebben. Onze ziel is een doorleefde ziel geworden. Been there, done that, al die soorten trauma hebben we allemaal meegemaakt en hebben we allemaal overwonnen, zijn we aan het helen gegaan in onszelf. En daardoor zijn we hele rijpe, rijke zielen geworden. Hebben we een rijkdom verworven die we ons niet hadden kunnen voorstellen toen we aan het begin van onze incarnatiecyclus stonden.

Hoe gek het ook klinkt, we zullen ruimte moeten bieden aan al die zielen in de oude realiteit die bezig zijn in een ander stadium van hun ontwikkeling en incarnatiecyclus om nog trauma te ervaren, zodat zij ook dat kunnen gaan helen. En in het eeuwige NU zijn er ook zielsdelen van hen die ook al daaraan voorbij zijn en in het licht verkeren. Maar het is niet meer aan ons om ons mee te laten slepen in het drama van de oude realiteit. Het enige wat we kunnen doen is bedding geven, ruimte bieden en compassie en liefde laten stromen erheen, in neutraliteit, zodat de oude realiteit steeds meer krimpt en krimpt, en de nieuwe realiteit steeds meer een feit is.

Toegegeven, de komende tijd gaat raar zijn, in die krimpende beweging en expansiebeweging tegelijkertijd. We zullen continue moeten schakelen tussen de verschillende frequentiebandbreedtes van de realiteiten. Er zullen mensen zich ontredderd voelen en niet begrijpen wat er aan de hand is. Het is juist aan ons, de groep mensen die op de voorhoede zijn, die wel begrijpen wat er gaande is en al veel innerlijk werk verricht hebben, om een lichtbaken te zijn voor dat deel van de mensheid dat ontredderd is. Zodat we de weg kunnen verlichten die zij te gaan hebben om ook te kiezen voor de nieuwe realiteit en zij ook hun zielendelen meer en meer kunnen integreren.

Met ons gezamenlijke hart en het Kosmische hart, brengen we liefde en verzachting in het collectieve menselijke veld. Doordat ons hoger hart chakra steeds meer open gaat, komen we ook in een plek in onszelf terecht waarbij we onze persoonlijkheid gaan overstijgen, waardoor ons licht steeds helderder gaat schijnen en we steeds meer in een gevoel van dienstbaarheid in onszelf komen. De liefde en de stilte in onszelf zal zo overweldigend en oorverdovend zijn, dat we steeds meer gaan ervaren dat we geleid worden door onze innerlijke Bron, ons innerlijk weten. Dat wil niet zeggen dat we onze menselijkheid verliezen, we blijven nog steeds ons karakter en persoonlijkheid houden, alleen zal die niet meer ego aangedreven worden. En wordt onze persoonlijkheid met al die kwaliteiten die we in ons hebben, steeds meer aangestuurd vanuit onze Goddelijke essentie, onze innerlijke Bron. Vanuit onze hoger hart en hart.

Dan is de activatie compleet. Het Kosmische hart is verankerd in de Aarde en in onszelf en in het menselijk bewustzijn. We nemen afscheid van elkaar en van de grote groep mensen die samenkwam hier in de kern van de Aarde.

❤️

Liefs,

Karin

Deel dit bericht

Divine Heart
Scroll naar boven