karin_portret

Karin Thomas

Onze elektromagnetische balans en de rol van de zon

Lieve mensen,

Hieronder vind je het verslag webinar 5D Healing Hour van 1-9-2022

Ga maar met je aandacht naar je hart, en voel hoe de energie van je hart stroomt. Terwijl we langzaam de Aarde in zakken, voelt de Aarde anders als voorheen. Het is alsof de Nieuwe Aarde als een bloemknop meer open is gegaan, en meer van zich laat zien en voelen door de Oude Aarde heen. En doordat de Nieuwe Aarde voelbaarder en tastbaarder is, kunnen we gemakkelijker schakelen tussen de twee Aardes. De sleutel hiertoe is je hart. Vanuit je hart schakel je naar de Nieuwe Aarde bandbreedte. En terwijl we verder de Aarde in zakken, nemen we door de Nieuwe Aarde heen de Oude Aarde waar. Als zijnde niet meer onze realiteit, maar nog wel zichtbaar. Terwijl we in de Nieuwe Aarde energie zakken, kunnen we op een onthechte manier naar de Oude Aarde kijken. Ons hart maakt nu contact met het hart van de Nieuwe Aarde en de liefde van het hart van de Nieuwe Aarde voelt als een warm bad. Misschien kun je voelen dat je eigen harteveld door de aansluiting op het hart van de Nieuwe Aarde groter wordt, en je hartenergie je hele aura beslaat.

Aangekomen in het hart van de Nieuwe Aarde, ontvangen we in onze handen een kristallen bol. Deze bol verandert in de Oude Aarde. Dan wordt er aan je gevraagd de liefde die je voelt in je hart te richten op de bol en daarmee de Oude Aarde. Op deze wijze wordt er een healing verricht op de Oude Aarde. Nu verschijnt er ook een tweede beeld in de kristallen bol, en dat is het beeld van je Oude Zelf, die je achtergelaten hebt. En laat je hartsenergie ook maar stromen naar je Oude Zelf. Zodat ook je Oude Zelf healing ontvangt en je in je Nieuwe Zelf steeds vrijer kan worden. Het kan zijn dat je hierbij nog wat emoties en weerstanden voelt, waardoor je nog niet helemaal onthecht naar je Oude Zelf kijken kunt. Het kan zijn dat je wat druk of misselijkheid ervaart in je zonnevlecht in de aanblik van je Oude Zelf, doordat er nog wat ego laagjes in je Nieuwe Zelf aanwezig zijn die de controle over de Oude Zelf nog niet helemaal los kunnen laten, de Oude Zelf nog niet helemaal laten zijn zoals deze is. Voel wat er gebeurt, laat het zijn, en stuur je hartsenergie ernaartoe.

Nu vervagen de Oude Aarde en het Oude Zelf in de bol, en is het de Kosmische Moeder die verschijnt en nu via de bol contact met je maakt. De kristallen bol verandert in een energieportaal. We bewegen door het portaal heen en komen in de ruimte terecht. We zweven door de ruimte, op afstand van de Aarde, en bewegen richting de Zon. Terwijl we richting de Zon bewegen, is de Kosmische Moeder alom aanwezig om ons heen, en maakt je hart contact met het hart van de Kosmische Moeder. De Kosmische Moeder verzekert je dat alles OK is, en dat zij er is om het grote proces waar we individueel en collectief in zitten, te begeleiden. We arriveren bij de Zon, en bewegen de Zon in. We komen aan in het hart van de Zon, en verbind je hart maar met het hart van de Zon. De liefde van het hart van de Zon heeft meer een elektrische lading, en voelt minder magnetisch aan dan het hart van de Aarde. Ook de Zon is in een transitie, van een Oude Zon naar een Nieuwe Zon. Een Nieuwe Zon waarin de vrouwelijke energie meer in balans komt, meer aanwezig komt naast de mannelijke energie van de Zon.

De twee wezens die de Zon belichamen, Helios en Vesta, laten zich zien. Zij leggen uit dat de verbinding tussen het mannelijke en vrouwelijke principe steeds meer in balans aan het komen is. Niet alleen in de Zon, maar ook in de transitie van de Nieuwe Aarde en de mensen. En er is in het zonnestelsel een matriarchale periode geweest waarna een patriarchale periode volgde, die nu in onze tijd zijn einde nadert. En in het nieuwe tijdperk wat aangebroken is, waarin we steeds meer aanwezig zijn, is er een balans tussen het vrouwelijke en het mannelijke, en heersen zij gezamenlijk. Binnen de Zon, binnen de Aarde, en binnen de mensen zelf. Via een heilig huwelijk in onszelf wordt er éénheid geschapen, en vanuit die éénheid scheppen we éénheid in onze realiteit.
En dan spreekt de Kosmische Moeder tot ons, en zij zegt: In de creatie van onze Schepping, is ervoor gekozen om de éénheid in twee delen te splitsen, in een mannelijke, elektrische component en een vrouwelijke, magnetische component, zodat er tegengestelde bewegingen ontstonden, die elkaar gingen aantrekken en afstoten. En in die bewegingen kon er vorm geschapen worden, werd de Schepping ingekleurd.  Het basisprincipe van de hele Schepping is de verhouding tussen de mannelijke en vrouwelijke component. Het elektrische en het magnetische. Het geven en het ontvangen, het doen en het zijn, het hoofd en de buik.
In het bewustzijn van de mens is die verdeling van de twee componenten er heel strak ingezet. Waardoor de mensen dachten een man of vrouw buiten zichzelf nodig te hebben om zich heel en in éénheid te voelen. Maar het grote geheim is dat al vanaf het begin in de elektrische component ook een stukje vrouwelijke energie meegegeven is, en in de magnetische component ook een stukje mannelijke energie is meegegeven, waardoor er eigenlijk altijd éénheid is geweest. Alleen dat is altijd verborgen gebleven, en niet doorgekomen in het bewustzijn van de mensen. Waardoor de mensen, eerst in een matriarchale samenleving en later in een patriarchale samenleving, die twee componenten binnen en buiten zichzelf als gescheiden entiteiten konden ervaren. En daardoor het leven, met alle ins en outs van het leven konden ervaren en zo konden groeien. Vanuit die beweging naar binnen toe kon de mens gaan ontdekken dat het in zichzelf heel is, dat beiden aanwezig zijn.

We ervaren nu een verschuiving in ons bewustzijn, waarin een nieuwe balans wordt hervonden. In de mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf, de balans is aan het veranderen. En dat kan alleen maar doordat we in ons hart zitten, ons aura één groot harteveld is op dit moment. Het hart dat elektrisch én magnetisch is, waarin alles samenkomt. Er vindt een ompoling plaats, waarin de magnetische onderkant naar boven verplaatst, en de elektrische bovenkant naar beneden verplaatst. Terwijl ook de magnetische kant beneden blijft en de elektrische kant boven blijft. Er komt nu diep in je buik meer ruimte waardoor je jezelf, in de éénheid van je mannelijke en vrouwelijke delen, dieper in je eigen basis en schoot ontvangen kunt. Dit geeft een stevigere aanwezigheid en balans in jezelf.

Dan krijgen we nog een boodschap van Helios en Vesta, en die boodschap luidt: Door de transformatie van de Zon zullen er in toenemende mate meer en krachtigere zonnevlammen zijn die het Aardse magnetische veld van slag maken. Let wel: het magnetische veld van de Oude Aarde, en dat heeft effect op de mensen die zich bevinden op de Oude Aarde. En door de verandering die we nu hebben doorgemaakt in onze eigen elektromagnetische balans zullen de krachten van de zonnevlammen op een andere manier ons energieveld bereiken, waardoor we meer in balans kunnen blijven. Het is niet iets waar je bang voor hoeft te zijn, als de Zon krachtigere zonnevlammen maakt. Het is allemaal voorbestemd, en allemaal in lijn met het grote proces naar de Nieuwe Aarde. De zonnevlammen zijn onderdeel van het bewustwordingsproces van de mensheid. Alleen afhankelijk van waar ieder mens in zijn ontwikkeling is, zal het meer of minder impact hebben. De zonnevlammen motiveren het proces van de Oude Aarde die steeds meer implodeert en oplost, en de Nieuwe Aarde, die steeds meer krachtiger wordt en steeds zichtbaarder wordt voor steeds meer mensen.

We nemen nu afscheid van de Zon en Helios en Vesta, en gaan terug naar de Aarde. We danken de Kosmische Moeder voor haar begeleiding en haar boodschappen. In het hart van Moeder Aarde wordt ook nog even het hart van Vader Aarde voelbaar, zijnde een verenigd liefdesveld. We ontvangen een laatste omhelzing van Moeder Aarde, en dan keren we terug naar het aardoppervlak.

❤️

Liefs,
Karin

Deel dit bericht

Divine Heart
Scroll naar boven