karin_portret

Karin Thomas

Leeuwenpoort: de weg naar 5D

Lieve mensen,

Hieronder vind je het verslag webinar 5D Healing Hour van 4-8-2022

Ga met je aandacht naar je hart. Voel hoe de hartenergie stroomt. Laat de energie van je hart maar uitdijen naar buiten toe. Een stromende beweging waarbij de energie van je hart via de voorkant bij je borst naar buiten toe stroomt en dan een u-turn maakt en via de achterkant van je hartchakra aan de rugkant je hart weer in stroomt.
Voel maar waar je in die hartstroom zelf gecentreerd bent, heb je de neiging naar voren toe te bewegen, naar de stroom naar buiten toe, je meer te richten op de wereld buiten jezelf? Of ben je meer uitgelijnd naar achteren toe, meer naar de ontvangende kant, de naar binnen gekeerde kant? Voel maar waar je je bevindt op dit moment, in je eigen centrum en laat de energie van je hart zijn werk doen zodat je in het midden gecentreerd raakt. In balans tussen de gevende, mannelijke energie naar voren toe bewegend en de ontvangende, vrouwelijke energie aan de achterkant.

Voel maar hoe de hartenergie verder uitdijt totdat je hele aura één groot stromend hartenergie veld is. Misschien kun je voelen dat er meer ruimte in jezelf ontstaat hierdoor, dat je jezelf op een meer ruimtelijke manier ervaren kunt. Dit is jouw ruimte. De ruimte waarin jij je bewegen kunt. Dit is de ruimte waarin je gewoon altijd mag zijn. En hoe meer je deze ruimte in jezelf opvult met jouw energie des te ruimtelijker je jezelf ook gaat ervaren in de interactie met de wereld om je heen.
Als je wilt kun je ook je naam zetten in dit energieveld ter grootte van je eigen aura, vul je aura maar met de energie van jouw naam door je naam in gedachten of hardop uit te spreken. En zet ook de datum van vandaag in je aura zodat je energieveld zich uitbalanceert op het huidige nu moment.

Dan opent zich een poort, een weg voor ieder van ons en bewegen we vooruit alsof we door een tunnel bewegen. De tunnel kan wat benauwd aanvoelen. Wanneer je in je hart gecentreerd blijft en je hartenergie laat stromen en zo je ruimte inneemt in je eigen liefdesveld, dan beweegt de tunnel mee en dijt ook naar buiten toe uit zodat je de ruimte krijgt er doorheen te bewegen.

In de periode waar we nu in zitten, zijn we aan het bewegen door deze tunnel heen, waarbij we achter ons ons oude zelf laten en onze oude realiteit laten, terwijl we ons door deze tunnel, door dit portaal aan het heen bewegen zijn. Misschien heb je afgelopen dagen wel het gevoel gehad dat je je zwaarder voelde, dat er meer druk op je veld stond anders dan normaal, waardoor het benauwend aan kon voelen, misschien dat het zich uitte in klachten aan de luchtwegen. Wanneer je met aandacht in je hart je hartenergie laat stromen naar buiten toe en je hele aura daarmee vult, wanneer je één groot hartchakra bent, dan maakt de tunnel ruimte voor jou, schept het ruimte zodat je gemakkelijker door de tunnel heen kunt bewegen. Meter voor meter gaan we vooruit in de tunnel.

Terwijl we vooruit bewegen kan het zijn dat je sensaties voelt door je hele lichaam, omdat je lichaam op fysiek niveau ook aan het schakelen is. Het kan zijn dat ook je kundalini aan het reageren is, je stuitgebied heet aanvoelt en dat er energie doorheen stroomt, warme energie omhoog langs je ruggengraat. Ook je benen zijn aan het schakelen, terwijl we in de tunnel zitten voelt ook onze gronding een beetje raar, omdat onze gronding ook een verschuiving meemaakt, het loslaten van de oude realiteit en het losmaken van onze gronding uit de oude realiteit. Met het bewegen door de tunnel, het portaal heen, kunnen je benen heel zwaar aanvoelen doordat de oude realiteit door de gronding nog loopt te trekken terwijl het lichaam door de tunnel heen naar voren aan het bewegen is.

Je kunt, terwijl je met je aandacht in je hart bent, vanuit je hartenergie, de lijnen van je gronding volgen die vanuit je voetchakra’s en je stuit naar beneden lopen. Volg ze maar verder de aarde in. Terwijl je ze volgt krijg je misschien informatie of beelden door, van die dingen uit de oude realiteit waarbij je moeite hebt om die los te laten. Welke gehechtheden heb je nog in de oude realiteit die je niet kwijt wilt raken? Waar je misschien bang voor bent om ze kwijt te raken wanneer je in je nieuwe realiteit aankomt. Misschien zijn er mensen in je nabijheid die je niet kwijt wilt raken, waarbij je bang bent dat je ze kwijt zal raken wanneer je in je nieuwe realiteit aankomt. Misschien zijn het wel omstandigheden, qua werk, inkomen, wonen, leefomgeving, waar je veel waarde aan hecht, waarvoor je misschien ook bang bent dat je ze kwijt raakt in de nieuwe realiteit.

Wat het ook is, wat jou nog laat hechten aan de oude realiteit, kijk ernaar. Kijk in hoeverre je in het ruimtelijke liefdesveld van jezelf, op een onthechte liefdesmanier vanuit je eigen liefde, naar deze stukken kijken kunt. Misschien kun je acceptatie vinden in jezelf, ‘het is oké, het is mijn pad om uit de oude realiteit te stappen, mijn individuele pad om in de nieuwe realiteit te gaan wonen, en in mijn hart, in de liefde die ik voel voor mijzelf en voor mijn naasten en omgeving, weet ik dat dit de enige weg voor mij is. In liefde laat ik de laatste gehechtheden los van de oude realiteit, zodat ik verder kan en wanneer ik verder kan, mijn zielepad verder volgen kan, weet ik dat ik automatisch de beste beslissingen neem, niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn omgeving en mijn naasten’.

Wanneer je jouw zielepad volgt de nieuwe realiteit in, met het maken van die beweging alleen al, nodig je juist je omgeving uit om die beweging achter jou aan te gaan maken. Op onbewust niveau is dat het signaal waarop veel mensen in je omgeving in de oude realiteit zitten te wachten. Het is de voorhoede, waartoe ook jij behoort, die nu die beweging maakt om vooruit te trekken voor het collectief. Het principe van ‘als er één schaap over de dam is, dan volgt de rest vanzelf’. Natuurlijk zijn er mensen die niet willen volgen, maar weet dan dat dat hun zielepad is om achter te blijven, omdat hun ziel in de oude realiteit nog dingen te ervaren heeft en te groeien heeft. Maar laat hun zielepad jou niet in de weg staan van jouw eigen zielepad. En met dit bewustzijn, dit besef dat je je eigen zielepad te volgen hebt, en je in liefde vanuit dat grote harteveld waarin je je bevindt, kun je die laatste hechtingen loslaten.

Voel maar hoe jouw wortels loskomen uit de oude realiteit en je gelijk een stuk sneller naar voren toe beweegt, door die tunnel heen. En de tunnel gelijk een stukje minder zwaar aanvoelt, minder drukt op je veld. Dan begint ook de energie van je kundalini en je gronding door je benen heen actief te stromen, en nu is je hele lichaam, je hele systeem aan het schakelen in de beweging door de tunnel heen.

Het kan zijn dat er wat angsten en overtuigingen omhoog komen over de ervaring door de tunnel heen, wetende wat je achter je laat in de oude realiteit en niet wetende wat je straks aantreft in de nieuwe realiteit, de onzekerheid. Laat die overtuigingen en angsten maar los, kijk ernaar vanuit je grote harteveld, omarm de overtuigingen en angsten die opkomen in de liefde van je hart, waardoor je ze de erkenning geeft en nog één keer ernaar kijkt, ‘oké, dit zijn mijn angsten, mijn overtuigingen, die mij tegenhouden om in de nieuwe realiteit te stappen. Ik zie ze, ik erken ze, ik heb ze lief, ze hebben mij gediend en gebracht waar ik nu ben, en in de liefde die ik ervoor voel laat ik ze los’. En dan schuif je weer een stuk vooruit door de tunnel.

Het kan zijn dat je in het vooruit bewegen een beklemmend gevoel voelt rond je hart en een naar gevoel in je buik en er overtuigingen opborrelen in de trant van ‘er is geen weg meer terug, kan ik nog terug, het is wel heel definitief om de deur achter me te sluiten en niet meer om te kijken, doe ik daar wel goed aan?’ En kijk die ook die overtuigingen en angsten maar aan, vertel het kind in je buik dat het veilig is en dat het goed is waar het zich bevindt en dat het goed is waar het terecht komt. Erken de angsten en overtuigingen, omarm ze in je hart en laat ze los. En zeg tegen het kind in je buik dat het heel gezond is een stukje spanning te voelen voor de nieuwigheid en het avontuur, en dat het helemaal oké is.

Dan zijn er invloeden van buiten de tunnel, uit de sfeer tussen de oude en nieuwe realiteit in, die liever willen dat je in de oude realiteit blijft, dat zijn sferen en invloeden die er baat bij hebben dat je in de oude realiteit blijft, omdat zij zich voeden met de energie van alles wat zich in de oude realiteit bevindt. Blijf in je hart, voel hoe je hartenergie in je harteveld zo groot is als je hele aura, en door je eigen ruimte in te nemen kunnen die invloeden niet bij je komen, hebben geen grip meer op je. En kun je steeds meer in je eigen kracht, in je eigen liefde, naar voren toe bewegen door de tunnel heen.

En dan is in de verte voor je, aan het eind van de tunnel, een lichtstraal, die het stukje dat je nog te gaan hebt door de tunnel, verlicht. Die lichtstraal maakt contact met je hart. Voel maar wat die lichtstraal doet met je hart. Alsof de lichtstraal recht in je hart binnen komt en vanuit het centrum van je hart een warme gloed naar buiten toe laat stromen, een energie frequentie die anders is dan wat je normaal ervaart. Het is net alsof hiermee je oude zelf helemaal los komt van jezelf, als een eierschaal die openbarst, en je als een kuiken herboren in jezelf aanwezig bent. Voel maar hoe je oude zelf eigenlijk als een last, een bagage op je schouders en je hele lichaam rustte, zonder dat je het door had. En het was precies die oude zelf schil die jouw wezen, die je bent, in de frequentie van de oude realiteit kon houden. Jouw oude zelf mag nu helemaal los, want je hoeft niet meer in de oude realiteit te zijn. En hiermee wordt je nieuwe zelf geboren in jezelf, neemt je fysieke zelf ook de gedaante aan van je nieuwe zelf, de frequentie bandbreedte waarin je nieuwe zelf zich bevindt. Eigenlijk is het niet eens je nieuwe zelf, maar is het je grotere Zelf, belichamingen van veel meer delen van Jezelf, van je Ziel. Belichaming van wie je eigenlijk altijd al was. En die stroomt nu ook helemaal door je fysieke lichaam heen.

Voel maar wat er met je gebeurt. Voel maar de energie die door je heen stroomt van je grotere Zelf. Van je nieuwe zelf. En de liefdesfrequenties die daarmee geopend zijn in je hart en je hele lichaam.

En dan bewegen we nog meer vooruit naar de plek waar de lichtstraal vandaan komt aan het einde van de tunnel. En dan gaan we erdoorheen, en komen we terecht in de nieuwe realiteit. Een realiteit die paradijselijk is, waar zoveel licht is dat het je ogen verblindt. Je ogen te wennen hebben aan de frequentie bandbreedte waarin je je nu bevindt in de nieuwe realiteit. Wanneer je met je hart en je innerlijk oog de nieuwe realiteit aanschouwt, dan kun je zien wat die nieuwe realiteit inhoudt. Dan kun je het paradijs zien, ervaren en voelen. Het zullen alleen de fysieke zintuigen zijn, ogen, oren, tastzin, die nog aan het schakelen zijn de komende tijd, om ook op fysiek niveau die nieuwe frequentie bandbreedte van de nieuwe realiteit goed te kunnen waarnemen. Want voorlopig overlappen de nieuwe en oude realiteit elkaar nog.

Er wordt van je gevraagd heel bewust in je hart aanwezig te zijn, in je nieuwe zelf, de grotere realiteit van Jezelf, in je zIelbelichaming, om dat als een basis te laten zijn voor jezelf, om je daar in te bevinden iedere dag, en dan vanuit je nieuwe zelf de ogen aan te zetten om de nieuwe realiteit te zien door de oude realiteit heen. En wordt er aan je gevraagd om je energie te richten op alles wat zich in de nieuwe realiteit bevindt, in de paradijselijke realiteit, wat eigenlijk ook nog een blanco realiteit is. Een realiteit die we met elkaar aan het scheppen zijn. Jij bent de Schepperzelf van je nieuwe realiteit, gezamenlijk is er een overlap van onze individuele nieuwe realiteiten die op elkaars realiteiten aanklikken, en we gezamenlijk samenwerken om een overkoepelende, grotere realiteit tot stand te brengen.

Voel maar in hart wanneer je in deze grotere realiteit van Jezelf aanwezig bent, wat is er voor jou belangrijk om aanwezig te laten zijn in de nieuwe realiteit, hoe kleur je jouw realiteit in? Wat heb je nodig in je nieuwe realiteit om als een volwaardig, vrij en blij, speels kind aanwezig te zijn in de nieuwe realiteit? Wat wil je daarin scheppen? Wat wil je daarin scheppen in samenwerking met anderen? Richt daar je energie op. Wanneer je ogen in de frequentie bandbreedte zitten van de oude realiteit, neem het waar maar neem geen deel meer daaraan. Heb ook geen emoties meer over de oude realiteit. Waar je in het verleden boos over zou worden, of verdrietig, over het onrecht dat je waarnam in de oude realiteit, neem het waar en weet dat dat jouw realiteit niet meer is, dat dat een illusie is en voedt het niet meer met gedachten en emoties. En wanneer je emoties voelt, neem waar wat er in jezelf getriggerd wordt, wat nog restantjes zijn van wat er geheeld kan worden. Internaliseer het in jezelf, door deze stukjes in jezelf op te lossen zonder te anticiperen en de energie te voeden in de oude realiteit. Het is een illusie, eigenlijk bestaat de oude realiteit niet meer. Zet al je scheppende energie in op het tot stand brengen van de nieuwe realiteit. Een nieuwe realiteit waarin je één groot hart bent, en je ziel woont in dat grote hart. En je grotere Zelf woont in dat grote hart.

Maak met het grote hart van je nieuwe zelf contact met het hart van de nieuwe aarde. De nieuwe aarde in de nieuwe realiteit, dat deel van de aarde dat zich bevindt in de frequentie bandbreedte van deze nieuwe realiteit. Terwijl je hart contact maakt met het hart van Moeder aarde, voel haar energie. Voel maar hoe de zachte liefdesenergie van Moeder aarde, het hart van Moeder aarde, je omhelst. Zoals een moeder alleen maar kan. Wanneer je in de liefde van de nieuwe Moeder aarde, het hart van moeder aarde, je gekoesterd voelt, weet dat de nieuwe realiteit ook een gezamenlijke creatie is met de nieuwe Moeder aarde. Zonder haar is er geen nieuwe realiteit. Zij is de dragende bedding van de nieuwe realiteit.

Dan gaan onze grondingslijnen vanuit onze voeten en stuit de nieuwe aardekern in om zich te wortelen in de nieuwe realiteit. Zodat je helemaal gegrond en geworteld raakt in de nieuwe realiteit. En je enerzijds heel stevig verankerd in jezelf en aanwezig in jezelf bent en je tegelijkertijd in zo’n zacht liefdevol veld verkeert vanuit je eigen liefdesveld vanuit je hart en de zachte omhelzing van het hart van Moeder aarde. Voel maar hoe deze liefde, deze zachtheid, de basis is, de vruchtbare grond waarop we de nieuwe realiteit met elkaar bouwen.

We zijn nu echt hier beland, in de nieuwe realiteit. Daar waar we in het verleden veel meer aan het heen en weer wippen waren tussen oud en nieuw, is nu de tijd om volledig aanwezig te zijn in deze nieuwe realiteit. Je hebt de oversteek nu gemaakt. En je hebt ook alle tools in jezelf om hier te blijven in de nieuwe realiteit. Gun je fysieke lichaam de tijd om hieraan te wennen. Daar waar je op mentaal en emotioneel niveau al het nodige voorwerk hebt gedaan om qua frequentie in de nieuwe realiteit te verblijven, is je fysieke lichaam het laatste lichaam wat helemaal de oversteek maakt. Aangezien je fysieke lichaam het meest verdichte lichaam is van jezelf, heeft het de meeste moeite om in de frequentie bandbreedte van de nieuwe realiteit aanwezig te zijn en zich daar helemaal op aan te passen. Ook daarin heeft je fysieke lichaam al stapje voor stapje de afgelopen jaren steeds meer voorbereidend werk gedaan en dan nog zal het enige tijd duren voordat ook je fysieke lichaam helemaal beseft dat het in de nieuwe realiteit aanwezig is.

Moeder aarde, je Ziel, je hogere Zelven, je I Am That I Am, Lichtwezens die ons hebben geholpen in de lange weg hiernaartoe, heten ons welkom in de nieuwe realiteit. Er is een feestsfeer in de nieuwe realiteit, alsof de mijlpaal die je bereikt hebt, die wij bereikt hebben, gevierd moet worden. Laat de feeststemming, het plezier stromen door je hart heen, je harteveld heen, door Jezelf heen, en vier met jezelf dat je zover gekomen bent op je zieleweg. Adem maar een paar keer diep in en uit om deze energie ook helemaal via je ademhaling je lichaam in te trekken.

❤️

Liefs,
Karin

Deel dit bericht

Divine Heart
Scroll naar boven