karin_portret

Karin Thomas

De verandering is hier

Lieve mensen,

Hieronder vind je het verslag webinar 5D Healing Hour van 28-7-2022

We staan met elkaar aan de voorkant van de Sphinx in Gizeh in Egypte. En bij de linkerpoot van de Sphinx is een opening, en we lopen met elkaar naar binnen. We lopen door een lange gang, welke diep de Aarde in gaat. We lopen verder, en dalen steeds verder af. We komen aan in een grote onderaardse ruimte, en dit is de Hal van Amenti. In deze hal worden we welkom geheten door Sekhmet. Sekhmet, de Egyptische Neter godin, met de leeuwenkop. Zij is hier als afgezant van het leeuwenvolk van Sirius.

Terwijl we verder de hal in lopen, verandert onze waarneming. Er ontstaat een holografisch beeld, alsof we de hal kunnen waarnemen vanuit andere dimensies. We worden begroet door afgezanten van verschillende ET-rassen. We worden uitgenodigd in een grote kring te gaan zitten, samen met de ET-afgezanten. Terwijl we daar zitten, ontstaat er een hologram in het midden, eerst van de Aarde, en dan wordt er uitgezoomd totdat de gehele Galaxy zichtbaar wordt. Er lichten allemaal punten op in verschillende zonnestelsels en planeten die de thuisbasis zijn van de verschillende ET-afgezanten. Ook worden de energielijnen tussen de verschillende, oplichtende punten zichtbaar, alsof er een inzicht wordt gegeven over hoe de universele energiestroom loopt, en daarmee steeds informatie meeneemt van de ene plek naar de andere plek. En uiteindelijk komt dat allemaal terecht bij Sirius, en vanuit de zonnen van Sirius wordt de energie en informatie gestuurd naar onze eigen Zon, en via de Zon naar de Aarde toe. In deze tijd van het jaar heeft Sirius een bijzondere positie ten opzichte van de Aarde, waardoor de instromende energie van Sirius op zijn krachtigst is. Sirius is voor ons een lichtportaal. Alle wezens die ons zonnestelsel willen binnenkomen, lopen de route via Sirius.

Dan plaatst Sekhmet een grote, diamanten obelisk in het centrum van de kring. De obelisk gaat in interactie met ons hart, en er lichten op de zijkanten van de obelisk allemaal lichttaal tekens op. Dan stroomt er een lichtstraal omhoog vanuit de punt van de obelisk, en deze gaat als een lasterstraal de ruimte in, en maakt het verbinding met Sirius. Dan maakt de obelisk ook verbinding met de kern van de Aarde, en er komt een boodschap door die luidt: De verandering is hier.

Met deze krachtige energie, van de uitlijning van de diamanten obelisk met de planetenstand en de centrale verbinding met Sirius, ondersteund door de daadkrachtige energie van het leeuwenvolk, is het mogelijk om scheuren te maken in de illusie van de 3D realiteit. De illusiematrix die nog steeds probeert om grip te houden op de realiteit, kraakt verder open door de energie van deze verandering. En met deze energie wordt ook de illusiematrix op persoonlijk, individueel niveau aangeraakt, en kan deze openbarsten en van ons afglijden. Alsof de illusiematrix als een eierschaal openbreekt, in het grote, collectieve veld, én in ons persoonlijk veld. We hebben de afgelopen jaren al zoveel lagen hiervan losgelaten, maar de harde kern van die illusiematrix is heel hardnekkig. Die klampt zich vast met alle trucs en foefjes die het verzinnen kan om grip te houden op de situatie.

Maar met de energie van nu, is nu echt de tijd van verandering aangebroken, waar de illusiematrix niet meer kan aanhaken. En tegelijkertijd wordt de leeuwenenergie in onszelf wakker gemaakt. Het kan zijn dat je in je lichaam protesten voelt van delen die de verandering heel spannend vinden, die moeite hebben die matrix definitief los te laten en de leeuwenenergie toe te laten. Ga maar met je aandacht naar je hart, en voel daar de hartsenergie stromen. Voel hoe je hartchakra uitdijt, totdat deze net zo groot is als je aura, en je helemaal aanwezig bent in het hartenveld van jezelf. Laat de diamanten energie toe van de obelisk die als een laserlicht de illusiematrix doorsnijdt. Laat de eierschaal van je persoonlijke illusiematrix maar loskomen, en stuur maar liefde naar de protesterende delen in jezelf. Het kan zijn dat je de afgelopen dagen meer druk en zwaarte dan gewoonlijk hebt ervaren. Dat is het proces geweest van het openbreken van je persoonlijke illusiematrix. We hebben eerst nog even de zwaarte ervan mogen ervaren, om het nu los te laten. Dat is de beweging van de tijd waarin we ons nu in bevinden de komende dagen. Enerzijds het oude loslaten, en anderzijds de leeuwenenergie die ons in onze kracht zet. Zodat we kunnen voelen: ik kan dit, ik sta in mijn meesterschap, ik stap de nieuwe realiteit in.

En ook Moeder Aarde is er helemaal klaar voor om in die nieuwe realiteit in te stappen. Voorheen op de krachtige energiemomenten, door bepaalde sterrenstanden etc., waren het de illusiematrix en de krachten achter die illusiematrix die deze energie gebruikten om de illusiematrix in stand te houden en te verstevigen. Maar nu, in deze tijd, lukt dat niet meer. De energie is nu zo krachtig en hoogfrequent, dat het niet meer om te buigen is naar een negatieve werking. En door het wegvallen van de illusiematrix is het ook voor vele ET-rassen gemakkelijker aan het worden om hun energie naar ons toe te brengen. Deze energie zal ons verder helpen in ons collectieve proces.

Misschien kun je voelen hoeveel lichter je eigen veld nu aanvoelt. Nu die illusiematrix eierschaal weggevallen is. En hoeveel ruimtelijker je aanvoelt. Het kan zijn dat je gronding even een beetje wiebelig is, nu die oude realiteit aan het wegvallen is. Het is net alsof de zwaartekracht een beetje aan het wegvallen is. Er vindt in de Aardekern een verschuiving plaats waar onze grondingswortels nog verankerd waren in een laag van de illusiematrix. Nu worden deze wortels opnieuw gevestigd in de Nieuwe Aarde. Deze gronding voelt anders, doordat de zwaartekracht er minder aan trekt.
Nu klikt onze daadkrachtige zelf, ons meester zelf, met behulp van de leeuwenenergie, in in de nieuwe grondingsenergie. Je kan het voelen heel diep in je onderbuik en stuit, daar wordt een nieuwe connectie gemaakt.

Dit is het moment in de tijd om volledig in je eigen meesterschap te stappen, en je eigen schepper rol te gaan vervullen. Daar waar eerder in het midden van de kring een hologram zichtbaar was van onze Galaxy, wordt nu zichtbaar hoe deze hologram ook aanwezig is onszelf, en hoe we in onszelf kunnen putten uit de energieën en krachten die aanwezig zijn in onze Galaxy. Waardoor we rechtstreeks toegang hebben tot die verschillende plekken en verschillende ET-rassen, en de galactische samenwerking toe gaat nemen. We mogen daar steeds meer bewust van worden, en we kunnen steeds meer gaan putten uit de informatie die daar aanwezig is. Het diamanten bewustzijn in onszelf wordt verder wakker gemaakt. En in de hoedanigheid van een levende, diamanten lichtzuil is het ons eigen lichtveld die ons verder helpt in het openscheuren van de illusiematrix, zodat in versneld tempo de komende tijd de illusiematrix helemaal van het wereldtoneel verdwijnt. En we met het licht dat we uitstralen, andere mensen ook raken in hun hart, en in beweging brengen om ook uit die illusiematrix te stappen. Het is in werking gezet, en blijft de komende tijd in werking. Wees je bewust van je scheppingskracht. Richt je aandacht en je scheppende energie alleen op datgene wat je werkelijk wilt. Jullie scheppingskracht is zo groot geworden dat je instant kan manifesteren waar je je bewustzijn op richt.

Er heerst grote vreugde binnen de ET-rassen in de hal van Amenti, over wat er geactiveerd is, en we van hieruit verder kunnen, met grote baanbrekende veranderingen. We danken elkaar voor deze samenwerking in het tot stand brengen van de nieuwe wereld, en nemen afscheid van elkaar, en we lopen de hal van Amenti weer uit.

❤️

Liefs,

Karin

Deel dit bericht

Divine Heart
Scroll naar boven