karin_portret

Karin Thomas

2023: Het jaar van het nieuwe kind

Lieve mensen,

Hieronder vind je het verslag webinar 5D Healing Hour van 8-12-2022

Onze grondingskoorden worden zichtbaar, in onze voetzolen en stuit, die diep de Aarde in gaan. Deze grondingskoorden lichten op en worden bij ons allen schoongepoetst. Dan zakken we langzaam langs onze grondingskoorden de Aarde in. Terwijl we afdalen, wordt de dichtheid van de verschillende aardelagen lichter, ze lossen op. Terwijl we afdalen, laten de schillagen van de ui van de Aarde los, alsof we deze met onze afdaling aan het afpellen zijn. We helpen op deze wijze de Aarde deze lagen los te laten. De verdichte aardelagen die de Nieuwe Aarde niet meer dienen. Het kan zijn dat je daardoor wat minder stevige gronding voelt als anders, omdat je gronding gewend is die verdichte zware aardelagen te voelen, om in te verankeren. Het is voor onze grondingservaring even zoeken naar hoe de nieuwe gronding voelt. Tegelijkertijd is er parallel in onszelf een ander proces gaande, waarin ook wij laagjes aan het loslaten zijn van onze eigen ui, dit betreft oude ego-lagen die ons niet meer dienen. We maken een beweging waarin we dieper in onszelf verankeren, waar ook minder houvast aanwezig is omdat daar de lagen rondom ons ego niet meer aanwezig zijn in onszelf.

We landen nu diep in de Aarde, én in ons eigen buikgebied. In onze buik wordt onze energetische baarmoeder zichtbaar, met daarin een foetus, een kind. Dit is ons innerlijk kind, waar we geboorte aan gaan geven in de komende tijd. Het is een nieuw innerlijk kind, een pure kindsessentie van onszelf, die bevrijd is van alle gekwetste kindsdelen die we in de loop van de jaren hebben opgelost in onszelf. We zakken nu in de baarmoeder van Moeder Aarde. Hier in de baarmoeder van Moeder Aarde zijn wij de nieuwe kinderen van Moeder Aarde. Wijzelf zijn zwanger van ons nieuwe innerlijke kind, en Moeder Aarde is zwanger van ons als nieuwe mensen. En tegelijkertijd is zij zwanger van haar nieuwe Zelf, van haar eigen kindsdeel van de Nieuwe Aarde. Het is dat deel van de Nieuwe Aarde dat een bedding kan geven aan de nieuwe kindsdelen van de nieuwe mensen. Zodat er vanuit de Nieuwe Aarde een veld ontstaat van puur plezier en vreugde. Van onschuld, speelsheid en verwondering. Zodat wij als vernieuwde mensen via ons nieuwe kindzijn aangeraakt worden in onze eigen speelsheid, en we leren hoe het is om weer een onschuldig kind te zijn.

Het is niet voor niets dat het de laatste tijd een tendens is om het kindzijn bij de kinderen weg te halen. Dat de kinderen al op zo’n jonge leeftijd met “grote mensen onderwerpen” in aanraking komen, en daarmee kinderen in vertwijfeling, angsten en onzekerheden terechtkomen, in plaats van dat ze ten volle in hun kindzijn vrij kunnen spelen. Die tendens is in het leven geroepen door krachten als een tegenbeweging, die pogen te voorkomen dat wij mensen weer onschuldige kinderen worden, en onze eigen innerlijke autoriteit zullen gaan volgen. En we ook de identiteit van onszelf ten volle zullen kunnen zien en ervaren. In de volledigheid van Zijn, zonder etiketten erop te plakken. Daarom worden in de 3D werkelijkheid steeds meer etiketten geplakt. Allemaal om kinderen te ontkrachten en in hokjes te stoppen.

Sta jezelf toe om de energie van dat nieuwe kind te voelen in je buik, en in je hele energieveld. Voel hoe het je levenskracht en je creatieve kracht versterkt. En laat die energie maar breken door alle barrières in jezelf, zodat ze als sneeuw voor de zon wegsmelten. Laat het maar groeien en stromen door je lichaam, door je basischakra en je beenkanalen, je gronding in naar beneden. Voel maar hoe tegelijkertijd de kindsenergie van het Aardekind van Moeder Aarde jouw veld omhult en contact maakt met jouw eigen kindsenergie. Deze energie stroomt vol je hart in en verlicht en verruimt je hartsenergie. En hiermee steekt de passie energie van het kind de bezieling aan in je hart. Laat je hartsenergie maar verder uitdijen, zodat je hele lichaam en aura vervuld raakt met kinderlijke passie en onvoorwaardelijke liefdesenergie. Voel maar hoe je meer tot leven komt. In deze staat van zijn is het oorspronkelijk de bedoeling geweest dat je als mens je leven zou leven. Alle trauma die opgelopen is door de levens heen, alle opvoeding, normen en waarden, in hokjes stoppen, verboden en geboden, hebben deze levensenergie doen inkrimpen. En nu zitten we op het punt in de geschiedenis dat deze energie weer vrij gaat stromen, en we allen weer kinderen worden. Vrij spelende, autonome kinderen. En vanuit deze speelsheid en passie kunnen we ons Nieuwe Zelf en de Nieuwe Aarde vormgeven. Deze creatieve energie is krachtig, is als magie. Met deze energie kunnen we allen scheppen wat we ons wensen. Laat deze energie maar groeien in jezelf, met zo’n kracht dat het niet meer in te dammen is. Het is deze energie die ons bevrijdt van de 3D realiteit. En vooral van de beperkingen van de 3D realiteit.

Laten we onze hartsenergie en kindsenergie verbinden met die van elkaar, als dat zo voor je voelt. En ook met het kindsdeel van Moeder Aarde. En laten we vanuit ons hart deze energie stromen door de gehele Aarde heen, en door de gehele mensheid heen, zodat alles en iedereen aangeraakt wordt met deze passievolle, onschuldige, onvoorwaardelijk liefdevolle, speelse, vrije, nieuwe kindsenergie. Zodat we hiermee alvast een bedding kunnen neerzetten voor de mensheid, zodat ook zij herinnerd kunnen worden aan hun eigen kindsdeel, en er een sneeuwbaleffect kan ontstaan.

Dit alles is een voorbereiding op de komende zonnewende (21 dec), waarin we massaal geboorte gaan geven aan onze nieuwe kindsdelen. En we daarna niet meer terug te plaatsen zijn in de beperkingen die de 3D realiteit ons probeert op te leggen. En we als spelende kinderen het nieuwe jaar ingaan. 2023 is het jaar van het nieuwe kind. Het onbevangen en onbevlekte kind. Bevrijd van alle dogma’s en karma. En met de geboorte van het nieuwe kind zijn we in staat om onze levensmissie vorm te gaan geven, onze passie te leven.

We gaan door het geboortekanaal heen van Moeder Aarde, en we komen uit in het veld van de Nieuwe Aarde. Los van de Oude Aarde. De Nieuwe Aarde is nog als een blanco canvas, waar met een potloodje wat zachte schetsen zijn aangebracht om uitgewerkt te worden. En deze schetsen zijn een verzameling van alle dromen die de mensen tot nu toe gedroomd hebben over de Nieuwe Aarde, hoe deze eruit zal gaan zien. Ook jouw persoonlijke beeld van de Nieuwe Aarde is zichtbaar op het canvas, in een dun aangezet potloodlijntje. En we gaan nu de regie aan ons nieuwe kind geven om het lege canvas en de schetsen daarin, in te gaan kleuren. Met de speelse, creatieve energie van het kind, aangevuld met de oneindige liefde die we voelen in ons hart, en onze ziel en grotere, nieuwe menszijn. Probeer je maar voor te stellen hoe je tot nu toe al wat schetsen had gemaakt over hoe jouw Nieuwe Aarde, jouw nieuwe realiteit, eruitziet. En dat die schetsen nu verder uitgewerkt en ingekleurd worden. En met een kwast wat dikker aangezet worden, geen dun potloodlijntje meer.

En voel die Nieuwe Aarde vanuit je nieuwe kindsdeel. Laat het vooral ook een gevoelservaring zijn, niet alleen een mentale, bedachte ervaring. Voel hoe je door een grasweide vol met bloemen rent en de bloemen en grashalmen langs je vingers glijden, en hoe door het bewegen van die bloemen de geur ervan verspreid wordt. En zie hoe de zon schijnt in de strakblauwe lucht. Voel de verbinding met de bergen, de zee en de dieren. En stel je al die andere dingen voor die je wenst te creëren in de Nieuwe Aarde, hoe mensen daar in harmonie met de natuur samenleven. Hoe dat in jouw beleving eruit zal gaan zien. En stel je voor hoe je loopt tussen de andere mensen in die samenleving, en laat dat op gevoelsniveau bij je binnenkomen hoe dat voelt. Een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is, en iedereen liefdevol en respectvol naar elkaar is, en er in mogelijkheden wordt gedacht in plaats van onmogelijkheden. Een samenleving waarin ieder mens vanuit zijn hart en passie leeft.
Voel je hoe je kind in jou blij wordt? En je hart nog warmer wordt, en nog meer gaat stromen? Probeer regelmatig, liefst dagelijks, een paar minuten of een kwartiertje, contact te maken met je passie en je hart, en je voor te stellen en te beleven in je gevoel hoe die nieuwe wereld er voor jou uitziet. Als we dat allemaal doen, iedere dag weer, dan versterken we steeds meer de Nieuwe Aarde die we ons wensen, zodat we die nieuwe realiteit ook steeds meer naar het NU toe trekken, en die realiteit steeds meer manifest kan worden. We are the ones we have been waiting for.

❤️

Liefs,
Karin

Deel dit bericht

Divine Heart
Scroll naar boven